Bestellen

Indien u het pakket aankoopt ter waarde van 250 euro, ontvangt u volgende zaken:
A4- Woordplaten:

stuks in 3 reeksen van 100 woordplaten.

Woordenlijst:

Lijst van de 300 woorden die op de platen aan bod komen. De woordenlijst is niet alfabetisch.

Overzichtsbladen:

300 woordplaten worden aangeboden in overzichtsbladen: 9 verkleinde woordplaten per blad. Ideaal voor het werk- en oefenschrift van de leerlingen.

3 handboeken:

Van 1 tot 100 woordplaten. Van 101 tot 200 woordplaten. Van 201 tot 300 woordplaten.Bij aankoop van de eerste reeks wordt de aankoper geregistreerd en zal de aankoop van de volgende reeksen slechts 50 euro bedragen.

A4-woordplaten

301-500

Overzichtsbladen:

9 verkleinde woordplaten per blad. Ideaal voor het werk-en oefenschrift van de leerlingen.

2 handboeken

Van 301-400 woordplaten
Van 401-500 woordplaten

A4-woordplaten

501-700
Opgelet vanaf 601 wordt overgegaan op tekstniveau!

Overzichtsbladen:

9 verkleinde woordplaten per blad. Ideaal voor het werk-en oefenschrift van de leerlingen.

1 handboek

Van 501-700 woordplaten Vanaf 601 wordt het gebaar weggelaten en beginnen we op tekstniveau. Focus ligt op correcte zinsbouw, werkwoordsvervoeging, complexere zinsstructuren, sterke werkwoorden OVT, voltooide deelwoorden, verwijswoorden,...

A4 woordplaten

701-900 op tekstniveau

Overzichtsbladen:

9 verkleinde woordplaten per blad. Ideaal voor het werk-en oefenschrift van de leerlingen.

1 handboek

Van 701-900