Filip Loncke

Filip is de bedenker en werkt aan the University of Virginia. Hij onderzoekt cognitieve processen bij het genereren van berichten in verschillende modaliteiten.

Johan Guns

Johan Guns is oud-leraar van Sint-Gregorius. Tekenen doet hij al meer dan 60 jaar en hij blijft het graag doen. Het is ongelofelijk plezierig, plezant. En zeker voor deze woordplaten, waar de tekeningen de hand geven aan de mooie en leerrijke teksten van Marijke. Zo willen wij jullie samen vooruit helpen met onze taal, het Nederlands.

Griet Geysels

Griet Geysels werkte op Sint-Gregorius sinds september 1980 tot 1 december 2016. Gestart als leerkracht bij de dove leerlingen in het BuBaO waar het idee groeide om de dove leerlingen gemakkelijker de Nederlandse woordenschat bij te brengen door multimodale platen te ontwikkelen: tekening, gebarentekening en vingerspelling met het geschreven woord en het lidwoord erbij. Toen ze in het BuSO verder les gaf aan de dove leerlingen kwamen de woordplaten op de achtergrond. Blij natuurlijk dat er een prima samenwerking kwam met Marijke Lippens die de woordplaten verder wilde ontwikkelen. De laatste jaren werkte ze als Adjunct-Directeur voor het BuSO en zo kon ze de supervisie verder opnemen. Momenteel als ‘leerkracht op rust’ volgt ze de ontwikkelingen nog op de voet en zoekt zij mee voor sponsoring zodat de verdere ontwikkeling gegarandeerd kan blijven.

Marijke Lippens

Marijke Lippens is reeds meer dan 25 jaar werkzaam bij BuSO Sint-Gregorius als logopediste, leerkracht en doventolk. Ze begeleidt er dove en slechthorende (OKAN) leerlingen. Ondertussen heeft zij een grote expertise opgebouwd en heeft de school een eigen OKAN werking. Reeds acht jaren ontwikkelt zij de multimodale woordplaten samen met de leerlingen. Rode draad is voor haar de theorie van Verhallen uit Nederland (woordenschatopbouw, het gebruik van visuele schema’s). Een krachtige leeromgeving mag zeker niet ontbreken. Marijke zet sterk in op “zo snel mogelijk Nederlands leren” om de leerlingen maximale leerkansen te bieden. De woordplaten bij zoveel mogelijk OKAN leerlingen brengen is dan ook haar ultieme motivatie.